Slider


De Vereniging City of Wesopa heeft de ANBI status. Dat betekent dat donaties en sponsoring onder gunstige belastingregels vallen. We geven je graag alle informatie. Stuur een mail naar info@wesopa.nl. Je kunt ook op de website van de belastingdienst zoeken naar ANBI gift .

Openheid over ons beleid en onze financiën is voor ons heel belangrijk. Via deze pagina maken we de voor de ANBI status vereiste gegevens openbaar.

De officiële naam van de City is:
Vereniging City of Wesopa.
Herengracht 23
1382 AG Weesp
Telefoon: 0294 458093
Email: info@wesopa.nl

Het fiscaal nummer is: 6739416

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Jantine Zeeman
Secretaris: Marijke de Mooij
Penningmeester: Aaltje Snijder
Medewerkersvertegenwoordiger: Fons Plukker
Algemeen: Eelco Kappen
Algemeen: Rokus Gunnink

Doel van de vereniging

(art. 2 van de statuten)
Het organiseren van-, het participeren in – en ondersteunen van sociaal-culturele activiteiten, voorstellingen op het gebied van film en podiumkunsten alsmede evenementen, tentoonstellingen en bijeenkomsten, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid:

De vereniging heeft geen betaalde bestuursleden.

Deze bijlagen zijn hier te downloaden of in te zien:

jaarverslag 2017
jaarrekening 2017
Beleidsplan City of Wesopa