Voor het 7-koppig bestuur van het theater zoeken we:

Twee bestuursleden (onbezoldigd)
Als bestuurslid maak je deel uit van een enthousiast team van collega-bestuursleden. Wij vergaderen 10 á 12 keer per jaar en zoeken mensen die affiniteit hebben met cultuur en met theater in het bijzonder.

We zoeken naar mensen die op een of meer van onderstaande gebieden kennis of ervaring meebrengen:
-het theater op weg helpen om een meer diverse en inclusieve koers te kiezen op het gebied van (culturele) programmering en die inclusieve koers te implementeren in het vrijwilligersbeleid;
– het theater helpen met uitvoering van juridische zaken zoals contracten met artiesten of medewerkers;
– Juridische en ICT kennis
– een netwerk in Weesp bij middenstand, MKB of cultuur

Daarnaast geldt voor alle bestuursleden dat je:
• meedenkt over de beleidsmatige aansturing van de vereniging;
• gevraagd en ongevraagd je medebestuurders en de zakelijk leider adviseert
• meedenkt over het vormgeven van het artistieke profiel en de vertaalslag naar pijlers voor de programmering;
• meehelpt om meerjarige beleidsplannen te vertalen in concrete projecten op het vlak van interne bedrijfsvoering;
• het leuk vindt om te bouwen aan de toekomst van het theater;
• graag deel uitmaakt van een groep gepassioneerde en actieve vrijwilligers

De tijdsinzet varieert van een paar uur per maand tot een paar uur per week.

Theater City of Wesopa wil een plek zijn voor iedereen: inclusief en divers. Wij streven naar een diverse en inclusieve samenstelling van het team om vanuit een goede afspiegeling van de samenleving, beter in staat te zijn om activiteiten en programmering te ontwikkelen voor diverse doelgroepen. We nodigen alle geïnteresseerden graag uit om te reageren op deze vacature.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Bel of mail Jantine Zeeman (voorzitter van het bestuur): jantine@jantinezeeman.nl of 06-24246939.